Projektbeskrivning

Tillverkning och montering av stenkistor till brygga på Frösön.