Projektbeskrivning

Ombyggnation av farstukvist i centrala Östersund.

Renovering invändigt med nya golv, tak, lister m.m.