Projektbeskrivning

Platsgjuten betongskiva för en BRF i Östersund för bakning av tunnbröd m.m.